15. juli 2019
Skjøre heteroer
Jeg vil ha den respekt du skal gi til alle mennesker, fordi alle er like mye verdt, skriver KODE-direktøren i BT. Les mer