13. februar 2017
Sigurd Sandmo konstituert direktør
Konstitueres som direktør for KODE med virkning fra 1. juni og frem til ny direktør tiltrer. Les mer