25. november 2017
Reksten-samling til KODE
Ein gong husa Rekstensamlingene kunst for 268 millionar kroner. Les mer