Ledige stillinger

KODE er en unik kombinasjon av kunstmuseer og kunstnerhjem. Museet har 7 anlegg og et driftsbudsjett på rundt 120 millioner, 67 fast ansatte og mer enn 200 000 besøkende per år. Museet arrangerer årlig 5-7 utstillinger og 400 konserter. KODE er et av landets største museer for visuell kunst, design og musikk og har store ambisjoner for sin samfunnsrolle.

KODE fører offentlig søkerliste. Dersom du ønsker å reservere deg fra offentlig søkerliste, må dette begrunnes. Opplysninger kan bli offentliggjort, selv om du har bedt om ikke å bli oppført. Du vil bli varslet dersom ønsket om reservasjon ikke tas til følge.


KODE søker HR-ansvarlig

KODE har ledig stilling som HR-ansvarlig med ansvar for lønns- og personalområdet ved museet. Stillingen samarbeider tett med alle deler av organisasjonen og har en viktig funksjon for utviklingen av KODE som en god og attraktiv arbeidsplass. Oppgavene favner vidt innen personal og lønnsoppgaver, og vi ser etter en person med allsidig erfaring fra stillingens ansvarsområde. HR-ansvarlig samarbeider daglig med ledergruppen i KODE og fungerer som rådgiver innenfor lønn, personal og HMS. Stillingen rapporterer til økonomidirektør og er en del av vår økonomi- og administrasjonsavdeling.

Les hele stillingsutlysningen her

Søknadsfrist: 4. mars 2019