Forskning og utvikling

KODEs vitenskapelige personale er tilknyttet flere internasjonale og nasjonale forskernettverk. Forskningsaktiviteten ved Troldhaugen er forankret ved Senter for Griegforskning. I tillegg deltar fagstab og direktør i en lang rekke faglige  nettverk, seminarer, konferanser og debatter

I august 2014 arrangerte KODE en tverrfaglig internasjonal forskningskonferanse om kunst og nazisme, i samarbeid med Universitetet i Bergen. Konferansen «Kunst i kamp» tok utgangspunkt utstillingen Kunst og ukunst som ble vist i Oslo, Stavanger, Trondheim og Bergen i 1942–43. Utstillingen var inspirert av flere offisielle kunstmønstringer i det nazistiske Tyskland – utstillingsvinduer for den offisielle ideologien under Hitler og uttrykk for en effektiv kunst- og propagandaorganisasjon. «Kunst i kamp» samlet en rekke internasjonale forskere som sammen undersøkte hvilke vilkår kunsten og kunstinstitusjonene har når de brukes i strid.