kode3

Kode 3

Rasmus Meyers allé 7.

I KODE 3 viser vi Rasmus Meyers Samlinger , som inkluderer vår store samling med verk av Edvard Munch. Her kan man se alle Munchs hovedverk som «Inger på Stranden», «Aften på Karl Johan», «Sjalusi» og «Kvinnen i tre stadier».

Vinteren 2019 er det en midlertidig endring i de faste utstillingene i andre etasje KODE 3, i forbindelse med den store Munch-utstillingen. KODE 3 vil i denne perioden vise utstillingen Det eksperimentelle selvet. Edvard Munchs fotografier i Munch-salene. 

I den øvrige delen av samlingen til Rasmus Meyer kan man gjøre en vandring blant norsk gullalderkunst med hovedverk av blant andre J. C. Dahl, Harriet Backer, Adolph Tidemand, Hans Gude, Christian Krogh og Henrik Sørensen. I tillegg kan du se finere bergensinteriør og det spektakulære tak- og veggdekorerte rommet malt av Mathias Blumenthal.

KODE 3 gjennomgikk en større renovering i løpet av 2012/2013. Bygningen er tegnet av arkitekt Ole Landmark og stod ferdig i 1924 for å kunne ta i mot den store gaven fra forretningsmannen Rasmus Meyer, gitt i 1916.

Vi gjør oppmerksom på at enkeltverk fra samlingen fra tid til annen kan være utlånt til andre museer eller utilgjengelig for publikum på grunn av konservering eller andre grunner.