kode2

Kode 2

Adresse: Rasmus Meyers allé 3, 5015 Bergen.

Her vises temporære utstillinger og museets samling av samtidskunst. KODE 2 gjennomgikk byggearbeid store deler av 2016/17. Bygningen åpnet igjen 27. oktober 2017.

Vinteren 2018 vises en stor presentasjon av Vanessa Baird og Mette Hellenes, til og med 3. februar. Se resten av utstillingsprogrammet for KODE her.

KODEs største butikk og bokhandel holder til i bygningens første etasje. Her finner du også spisestedet Smakverket.

Bygget er tegnet av arkitekt Sverre Lied og stod ferdig i 1978 for å huse den store kunstgaven fra forretningsmannen Rolf Stenersen, gitt i 1971.