Øyvind Suul: Grayscape (variasjon #3), 2019. Steingodsleire og bly. Foto: Dag Fosse / KODE

Galleri The Annual Crafts Exhibition