DKS: Munch. Heltrinnstilbud for 9. trinn

Munch – fra visuelt til verbalt. Hva ville personene i Munchs bilder sagt og tenkt om de fikk uttrykke seg muntlig?

Kunnskap om Munch og hans kunst formidles gjennom en elevsentrert dialog, der elevene selv får sette ord til Munchs bilder. Elevene jobber både enkeltvis og i grupper og får fantasere rundt hva Munchs personer tenker og føler. De skriver ned sine tanker og ideer og fremfører dette.

FOR: 9. TRINN
STED: KODE 3, RASMUS MEYERS ALLÉ 7
TID: TIRSDAG-FREDAG FRA KL. 10
VARIGHET: 1 TIME
PERIODE: SKOLEÅRET 2018/19
ANTALL ELEVER: INNTIL 30 PR. GRUPPE
FAGTILKNYTNING: NORSK, HISTORIE, KUNST OG HÅNDVERK

BESTILL PLASS HER

Grupper som ønsker å gå på egenhånd i utstillingene må også bestille tid på forhånd. Tilbudene til grunnskolen inngår i Den kulturelle skolesekken (DKS) og er gratis.

KODE har innført et krav om minimum 2 voksen ved gruppe på over 15 elever i småskoletrinnene. Maks antall elever i en gruppe 30 stk. Dette grunnet sikkerhetshensyn og for at elevene skal få en best mulig opplevelse i museet.