DKS: MUNCH - FRA VISUELT TIL VERBALT

Elevene setter ord til Munchs bilder.

Hva ville personene i Munchs bilder sagt og tenkt om de fikk uttrykke seg språklig? Elevene jobber både enkeltvis og i grupper og får fantasere rundt hva Munchs personer tenker og føler. De skriver ned sine tanker og ideer og fremfører dette gjennom miming og dramatisering.
Gjennom den elevsentrerte dialogen formidles også kunnskap om Munch og hans kunst.

Aktuelle kompetansemål:

Mellomtrinn: Norsk: Uttrykke og grunngi egne standpunkter og vise respekt for andres. Bruke (…) bilder i framføringer og presentasjoner. Opptre i ulike roller gjennom drama-aktiviteter, opplesing og presentasjon. Uttrykke seg med et variert ordforråd tilpasset kommunikasjonssituasjonen. Kunst og håndverk: Gjøre rede for hvordan sentrale kunstnere i (…) ekspresjonismen på ulike måter har satt spor etter seg.

Ungdomstrinn: Norsk: Vurdere egne og andres muntlige framføringer ut fra faglige kriterier. Beskrive samspillet mellom estetiske virkemidler i sammensatte tekster, og reflektere over hvordan vi påvirkes av lyd, språk og bilder.

PASSER FOR: 5. – 10. TRINN
STED: KODE 3, RASMUS MEYERS ALLÉ 7
TID: TIRSDAG-FREDAG FRA KL. 11
VARIGHET: 1 TIME
PERIODE: 24. AUGUST 2016 - 20. JUNI 2017
ANTALL ELEVER: INNTIL 30 PR. GRUPPE
FAGTILKNYTNING: NORSK, KUNST OG HÅNDVERK

Bestilling: send e-post til formidling@kodebergen.no

Grupper som ønsker å gå på egenhånd i utstillingene må også bestille tid på forhånd. Tilbudene til grunnskolen inngår i Den kulturelle skolesekken (DKS) og er gratis.

KODE har innført et krav om minimum 2 voksen ved gruppe på over 15 elever i småskoletrinnene. Maks antall elever i en gruppe 30 stk. Dette grunnet sikkerhetshensyn og for at elevene skal få en best mulig opplevelse i museet.

Les mer om våre tilbud samt finn kompetansemål til hvert trinn i vår DKS-brosjyre, som du finner her - Ny DKS-brosjyre for skoleåret 2016/2017 kommer snart.