Tilbakefører kinesiske søyler

KODE – Kunstmuseene i Bergen har inngått et historisk samarbeidsavtale med Peking University og den kinesiske sponsorgruppen Zhongkun Investment Group. Avtalen innebærer blant annet at sju søyler fra det keiserlige sommerpalasset tilbakeføres til Kina.

Red.anm: Denne artikkelen ble publisert 3. mars 2014.

Til gjengjeld får museet et prestisjetungt faglig samarbeid med dette universitetet i Beijing. KODE har Norges største samling av kinesisk kunst, som består av over 4000 gjenstander. Samlingen inneholder alle typer kinesisk kunst og strekker seg i et tidsrom på 3500 år. KODEs nye direktør, Karin Hindsbo, er overbevist om at dette samarbeidet vil styrke museet på flere områder.
– Kompetansen som Peking University har på kinesisk kunst er svært viktig for oss. Den kan være med å kaste nytt lys over vår egen Kinasamling og resultere i bedre utstillinger og ikke minst større forståelse av samlingen, sier Hindsbo. Hun er overbevisst om at dette vil løfte museets forskning og forvaltning av samlingen.
 – Jeg håper at dette er museets første skritt på veien til å få en ledende posisjon på kinesisk kunst i Europa, sier Hindsbo.

Museets tidligere direktør, Erlend G. Høyersten, er initiativtaker til avtalen. Den ble  underskrevet i desember 2013 av Høyersten for KODE, Peking University og Huang Nubo i Zhongkun Investment Group. Det er denne gruppen som bidrar med ti millioner til samarbeidet.
– Dette er et viktig øyeblikk for KODE, men enda viktigere for det kinesiske folket, sa Huang Nubo på pressekonferansen som ble holdt i forbindelse med at avtalen ble signert.

Fikk Kinasamlingen som gave
Størstedelen av KODEs samling av kinesisk kunst er gave fra nordmannen Johan Wilhelm Normann Munthe (1864–1935). Han bodde i Kina fra 1886 til 1935 og var først ansatt i det kinesiske tollvesenet for senere å bli general i den kinesiske hæren. Munthe var venn av Kinas president Yuan Shikai, som i 1915 utropte seg selv til keiser. Etter noen år i Kina fikk Munthe interesse for kinesisk kunst og begynte å samle på skulpturer, jade, porselen, malerier og kinesiske antikviteter. I 1907 bestemte Munthe seg for å gi av den stadig voksende samlingen til Vestlandske Kunstindustrimuseum (nå en del av KODE) i Bergen. Munthe fortsatte både sin samlervirksomhet i Kina og sendte gjenstandene til Bergen helt frem til sin død i 1935. Fra Munthe alene har museet mottatt over 2500 kunstskatter.

Det er totalt 21 søyler i KODEs samling, men det er i denne avtalen bare sju av dem som skal til Kina i et langsiktig deponi. Der vil søylene bli tilgjengelige for publikum i Peking University sitt eget museum. Søylene tilhører opprinnelig til det keiserlige Sommerpalasset i Beijing, men det ble plyndret av europeere under opiumskrigen på midten av 1800-tallet. Samleren Munthe kjøpte søylene på lovlig vis. Yuan Ming Yuan-palasset har fortsatt stor betydning i Kina og det er av vesentlig betydning at sju søyler nå tilbakeføres.

Direktør Karin Hindsbo håper å få alle formaliteter på plass så raskt som mulig, slik at selve tilbakeføringen av søylene kan skje omkring september i år.

Red.anm: Denne artikkelen ble publisert 3. mars 2014. Søylene er ikke tilbakeført per januar 2017.

The historic agreement with Peking University and the Chinese sponsor group, Zhongkun Investment Group has attracted international attention. Here the Chinese TV station CCTV is taking an interview with the director of KODE Karin Hindsbo. Photo: Dag Fosse