Video: Møt fotografen!

KODEs fotograf Dag Fosse har hendene fulle, tre måneder før utstillingen «J.C. Dahl – Naturens kraft» åpner 4. mai.

Hva skjer før en utstilling åpner? Se videoen her!

Før en utstilling åpner, skal alle verk som skal stilles ut fotograferes. Dette gjør vi for å ha en oppdatert tilstandsrapport på verket og for å trykke bildene i katalogen.

– Jeg skal fotografere flere hundre, så det tar jo litt tid. I tillegg har jeg flere andre prosjekter på gang samtidig, i tillegg til «hasteoppdrag» internt.

Dag har allerede fotografert mange av verkene. Flere av verkene som skal vises i den store sommerutstillingen er å se i de faste utstillingene i KODE 3 og 4. Til utstillingen «J.C. Dahl – Naturens kraft» er det likevel mange «nye» verk som skal fotograferes. 247 verk skal stilles ut, fra monumentale malerier til skisseaktige små tegninger.

Dag er særlig begeistret for Dahls tegninger: – De er så delikate!

Fra en halvtime til en hel dag
Fotostudioet til Dag ligger i lokalene til den gamle konserveringsavdelingen ved KODE. Her bruker Dag alt fra en halvtime til en hel dag på å fotografere et verk. – Det kommer an på logistikken rundt, forteller han.

I fotostudioet finnes det mye utstyr, fra infrarøde kamera til filtre som fjerner alle reflekser. Presisjon og tålmodighet er sentralt i arbeidet. Kameraet må stå 100% vinkelrett. Vinkler på blitzer måles nøyaktig. Med hjelp av et lite «sminkeskrin» måler han fargene i verket.

– Dette er et fargereferansekart. Jeg tar to bilder, et med kartet og et uten. Alle disse små feltene har faste, standardiserte verdier. Disse bruker jeg som referanse fra jeg tar bildene, til jeg ser dem på skjermen til de sendes til trykk.

– Når dette er gjort skikkelig, så er det et referansepunkt for kunstverket. Da har vi et bilde av hvordan verket faktisk skal se ut. Det er viktig, kanskje særlig for restaureringsarbeid i framtiden, sier han.

Dag forteller at en del av arbeidet foregår utenfor fotostudioet. – Jeg bruker i snitt like mye tid foran dataskjermen. Men gjør du det riktig første gangen, altså når du tar selve bildet, slipper en å bruke lang tid på etterarbeidet.

Er du perfeksjonist?
– Jeg er først og fremst effektiv, men jo, jeg kan vel svare ja på det.