Munch-museum i Bergen

Opplev KODEs unike samling av Edvard Munch i KODE 3.

KODE og Bergen har verdens tredje største Munch-samling, og en stor andel av verkene markerer de viktige skiftene i Edvard Munchs kunstnerskap. Blant disse er de sentrale verkene fra «Livsfrisen» – en serie med bilder hvor Munch skildrer det moderne sjelelivet og som han selv omtalte som sitt hovedverk. Maleriene Sjalusi, Melankoli, Kvinnen i tre stadier, Aften på Karl Johan og Ved dødssengen er alle en del av «Livsfrisen» og henger samlet i Rasmus Meyers samlinger.

Samlingen i Bergen består av over 100 papirverk og 50 malerier. De aller fleste tilhører samlingen til Rasmus Meyer som kjøpte en rekke hovedverk av norske kunstnere på slutten av 1800-tallet og begynnelsen av 1900-tallet.

Skal du se Munch-samlingen i sommer?

​Denne høsten viser vi to utstillinger av Edvard Munch på KODE, med åpning 6. september: «Edvard Munch. I oss er verdener» og «Det eksperimentelle selvet. Edvard Munchs fotografier». Dermed vil Munch-utstillingen slik den vises i KODE 3 i dag, stenge 12. august. Det vil være svært få verk av Edvard Munch utstilt på museet i perioden 12. august – 6. september.

Vi beklager eventuelle ubeleiligheter dette vil medføre for deg som gjest. Vi håper du vil besøke oss i høst, for å oppleve en av de mest omfattende presentasjonene av Edvard Munch i Bergen noen sinne.

Les mer om Rasmus Meyers Samlinger her

Vi gjør oppmerksom på at enkeltverk fra samlingen fra tid til annen kan være utlånt til andre museer eller utilgjengelig for publikum på grunn av konservering eller andre grunner.