Les Nikolai Astrups ungdomsbrev

«Det var ikkje sjølvsagt at Astrup skulle verte kunstnar. Brevet som er attgjeve i denne boka, er skrive i mars 1898 av ein 17 år gamal frustrert kunstnarspire til venen Arne Giverholt.»

Merk: Artikkelen ble publisert i 2016.

Slik innleder konservator Tove Haugsbø den nye boken om Nikolai Astrup, i form av brev skrevet av kunstneren fra Jølster. Boken «Gode ven. Ungdomsbrev fra Nikolai Astrup» er den første i en serie av fem, utgitt av Nikolai Astrup forskningsenter for kunst og landskap ved KODE.

Boken lanseres i forbindelse med den store Astruphelgen, søndag 26. juni. Det skal lanseres en ny bok årlig fram til 2020, året som markerer 140-årsjubileet for Astrups fødsel.

Kunsterdrømmen møtte motstand

Haugsbø har jobbet med boken siden åpningen av den nye Astruputstillingen på KODE 4. – Jeg har skrevet forordet til boken, som inneholder et brev Astrup skrev til sin studiekamerat. Tittelen «Gode ven» er hentet fra måten Astrup innleder brevet på, forteller hun.

– Astrup var 17 år gammel da han skrev dette brevet. Her harselerer han med norsk kunstliv og deler anekdoter fra livet i Jølster. Brevet gir et innblikk i en tid i Astrups liv som var formende for ham som kunstner. Vi møter en ung mann uten utdannelse, der kunstnerdrømmen hans møter motstand blant annet fra faren, røper hun.

Gjør Astrup tilgjengelig

Haugsbø jobber ved Nikolai Astrup forskningsenter for kunst og landskap. – Vi arbeider med digitalisering og tilgjengeliggjøring av arkivmateriale om og av Astrup. Nå som Astrup lanseres internasjonalt, velger vi å gjøre boken tilgjengelig også for et engelsktalende publikum.

Haugsbø har flere muligheter i sikte for de kommende bøkene. – Det er ikke bestemt nøyaktig hva de skal inneholde ennå. Kanskje noe om Astruptunet, om Astrups fargeteori eller et reisebrev?

Boken er designet av Rune Mortensen og er illustrert med Astrups egne barndomstegninger, som vises i utstillingen på KODE. Boken finnes i norsk og engelsk utgave, og er nå for salg i KODE-butikkene.