J.C. Dahl. Naturens kraft

4. mai 2018 åpner den største presentasjonen av 1800-tallsmesteren J.C. Dahl på over 30 år.

Utstillingen «J.C. Dahl – Naturens kraft» viser Dahls utvikling som landskapsmaler gjennom et stort utvalg av malerier og tegninger.  

Den norske malerkunstens far
Johan Christian Clausen Dahl (1788-1857) var Norges første kunstmaler av internasjonal betydning og betegnes gjerne som den norske malerkunstens far. Han kom fra enkle kår i Bergen og endte som professor ved kunstakademiet i Dresden.

Utstillingen viser hvordan naturen i Norge i romantikkens periode ble oppfattet – storslagen og imponerende, men likevel fremmed for utlendinger og de fleste nordmenn. Gjennom sitt kunstnerskap har Dahl vært med på å forme bildet av det norske landskapet som verdifullt – et bilde som vi fortsatt trekker veksler på i stor grad.

Fra romantikk til alvor
Utstillingen vil bygges opp rundt forskjellige tema, som knyttes til hele hans karriere. Reisen hans til Italia og Norgesreisene hans, blant annet til Telemark, Hardangervidda, Voss og Sogn, blir viktige referanser i skildringer av naturfenomener og storslåtte utsikter. Fosser og isbreer, vulkanutbrudd og skipsforlis, måneskinnsmotiver, trange fjorder og ville fjellvidder, er alle motiver som finnes i Dahls bilder.

«Norge er en frisk Jord, der ei er bearbeidet og kan give stort Udbytte», skrev Dahl. Det norske landskapet er også i dag et populært motiv, som i stor grad brukes for å markedsføre landet vårt. Dahls bilder kan være viktige dokumenter som kan inspirere oss til både omstilling og varsomhet i vår forvaltning av naturen.

I utstillingen vil KODEs store Dahl-samling vises, med blant annet kjente bilder som Bjerk i Storm og Bergens Våg, sammen med flere innlånte malerier. Blant dem hovedverk fra Nasjonalmuseet i Oslo, som de storslåtte Fra Stalheim og Stugunøset på Filefjell, innlån fra Statens Museum for Kunst og Kunstakademiet i København, og fra en rekke andre private eiere.

«J.C. Dahl – Naturens kraft» vil vises på KODE 2 og åpner 4. mai 2018.

  • 4 Mai 2018 til 7 okt 2018
  • Kode 2
  • 120,- / 60,- / 0,- *

* Adgang alle Kode museer i 2 dager. Voksne 120,- / Studenter 60,- / Barn under 16 gratis