Seminar: Art as Force

Seminar om folkekunst og situasjonisme arrangert av Oktoberdans, i samarbeid med Teatervitenskap ved UiB og KODE. 

Den situasjonistiske bevegelsen har vært en viktig inspirasjon for gruppedannelser i Europa, deriblant Gruppe 66 i Norge, og er avgjørende for den nordiske estetikken slik den er kjent i et verdensperspektiv. I den anledning ønsker vi å etablere forståelse for den nordiske tradisjonen vi står i gjennom et større seminar om situasjonisme i Norden. 

Vi mener kunnskap om egen bakgrunn og kultur er viktig, når den visuelle kunsten utforsker grenser mellom performance og teater og stadig flere sjangre inntar et tverrfaglig perspektiv. Seminaret tar utgangspunkt i scenekunst, og en slik vinkling er ikke blitt gjort tidligere i norsk sammenheng. Det mener vi er på tide, og det er naturlig at det skjer i Bergen hvor nettopp norsk situasjonisme stod sterkest. 

Norsk situasjonisme
Situasjonistenes kunstfilosofi var preget av idéer om forholdet mellom kunst og samfunn som den franske kunstfilosofen Guy Debord utviklet, og som den danske kunstneren Asger Jorn bidro til. Seminaret vil presentere og gi en innføring i disse teoriene og deres arbeid. Vi har invitert den danske kunsthistorikeren Mikkel Bolt Rasmussen til å legge frem og diskutere de situasjonistiske teoriene i detalj.

Bolt Rasmussen er ansatt som lektor ved i kulturhistorie ved Institut for Kunst- og Kulturvidenskab, Københavns Universitet og har bl.a. utgitt boken Den sidste avantgarde. Situationistisk Internationale hinsides kunst og politik (København:Forlaget Politisk Revy, 2004).

«Balagan»
Videre vil vi introdusere den russiske betegnelsen «Balagan» som en ny teoretisk inngang til situasjonismen og som aktualiserer bevegelsen fra 1960- og 1970-tallet. Det er professor i teatervitenskap Knut Ove Arntzen som vil introdusere dette begrepet til et nordisk perspektiv på situasjonismen, og han vil gå videre inn i det folkelige og rituelle hvor han blant annet peker på polarsurrealisme og arktisk hysteri.

Gruppe 66
Seminaret er dessuten en unik mulighet til å tilegne seg førstehåndskunnskap fra tidligere medlem av Gruppe 66, Elsebet Rahlff, som er bosatt og virker som kunstner i Bergen.

Gruppe 66 er en levende legende i norsk kunsthistorie med sine utstillinger preget av aksjoner og happenings. Det er skrevet lite om denne gruppedannelsen, veteranene som gikk foran, og i takt med at interessen for visuell kunst i skjæringspunktet mellom performance og teater har økt blir det stadig viktigere å formidle denne kunnskapen om norsk avantgardisme. Elsebet Rahlffs personlige arkiv er en del av utstillingen Bergensavantgarden 1966-1985 som var vist på KODE frem til august 2018.

Praktisk informasjon
Sted: KODE 1, Nordahl bruns gate 9
Tid: Fredag 26. og lørdag 27. oktober, kl. 11-16 
Billetter: Påmelding via BIT Teatergarasjens nettsider her

  • Fredag 26. oktober 2018 til Lørdag 27. oktober 2018
  • Kode 1

Elsebeth Rahlff, P-pilleplansje og Livmor, begge fra 1977. Foto: Dag Fosse.