Møt kuratoren: Sølvskatten 1816

Møt kuratorene for Sølvskatten 1816 søndag 26. februar.

Nasjonsbygging gjennom dugnad og tvang. En utstilling om verdier og tillit. I år er det 200 år siden Norge fikk sin egen nasjonalbank. Bankens finansielle sikkerhet var forankret i et sølvfond, reist ved hjelp av private bidrag, på folkemunne kalt «sølvskatten». Sølvbyen Bergen øser fra en rik arv, og utstillingen gir oss anledning til å vise et utvalg av dette arvesølvet, presentert i lys av en historisk hendelse av stor nasjonal betydning. Landets innbyggere bidro med både sølvgjenstander og mynt, og i utstillingen presenteres ni av de 876 bergenserne som betalte inn til sølvfondet. Begreper som verdier og tillit er sentrale tema i utstillingen. Slik åpner den for en rekke spørsmål om hva sølvet har betydd for oss, kulturelt, estetisk og symbolsk.

Les mer om utstillingen her

Det er plassbegrensning på de åpne omvisningene. Møt derfor opp i god tid for å sikre deg plass.
Omvisningen starter kl. 13.00  i KODE 2, omvisningen er på norsk.

KODEs dyktige kunsthistorikere tar deg med på omvisning i museets utstillinger hver søndag. Se oversikt her

  • Søndag, 26 februar, 2017
  • Kode 2
  • 100/50/0 *

* Adgang alle Kode museer i 2 dager. Voksne 100,- / Studenter 50,- / Barn under 16 gratis

Sølvskatten 1816