Lansering: Norsk kunstårbok 2018

Velkommen til lansering av Norsk kunstårbok 2018 og samtale med Ole Jørgen Ness, i Festsalen i KODE 1. Arrangementet er gratis. 

Ole Jørgen Ness begynte 3. november arbeidet med sitt stedsspesifikke verk «Flat Acrylic» i KODE 4. I løpet av vinteren vil et improvisatorisk maleri vokse utover den enorme gulvflaten i Tårnsalen. Publikum vil kunne følge hele prosessen fram til februar, da verket vil destrueres.

Den 24. november inviterer Norsk kunstårbok / Norwegian Art Yearbook i samarbeid med KODE til en samtale mellom Ole Jørgen Ness og redaktør for kunstårboka, Ketil Nergaard. De vil diskutere Ness sitt kunstnerskap i forhold til estetiske og etiske forbilder fra 1960 og -70-tallet. Stikkord for samtalen vil være prosesskunst, kunstnerrolle, motkultur og hippie-estetikk.

Det er i år 50 år siden 1968. Året står som symbol for et opprør som førte til grunnleggende endringer innenfor kjønnsroller, religion, normer og autoritetsstrukturer. Norsk kunstårbok 2018 markerer jubileet med å se nærmere på hvordan sekstiårenes politiske og kulturelle omveltninger endret også kunsten og kunstverdenen, og på hvordan ideene fra 1968 står i dag. Gjennom en serie panelsamtaler og debatter denne høsten diskuterer vi forskjellige aspekter ved denne arven. 

Det vil være mulig å kjøpe Norsk kunstårbok 2018 til redusert pris denne dagen.

Praktisk informasjon

Tid: Lørdag 24. november kl. 14
Sted: Festsalen, KODE 1
Pris: Gratis

  • Lørdag 24. november 2018
  • Kode 1
  • gratis *

* -

Ole Jørgen Ness, Flat Acrylic, 2018