Kunst i demensomsorgen: Portretter i billedkunsten

KODE tilbyr gratis omvisninger for hjemmeboende mennesker med demens i følge med ledsager. Denne dagen ser vi nærmere på portretter i billedkunsten.

KODE ønsker å bety noe for enkeltmennesker i alle livets faser. Gjennom tilrettelagte omvisninger for personer med demens vil vi bidra til meningsfulle opplevelser for mennesker i en sårbar livsfase. Vi tilbyr derfor gratis omvisninger for hjemmeboende mennesker med demens, i følge med ledsager. To erfarne omvisere sørger for en åpen og inkluderende samtale der alle bidrar med tanker og assosiasjoner om kunstverkene. Besøket avsluttes med en hyggelig prat og en kopp kaffe/te.

Mandag 11. mai kl. 11.15: Portretter i billedkunsten

Sted: KODE 4, Rasmus Meyers allé 9
Varighet: 11.15 - 13.00, 45 minutters omvisning + kaffe 30 minutter
Antall: Maks 12 deltakere (inkludert ledsagere)
Pris: Gratis
Bestilling: helga.anspach@kodebergen.no
På grunn av begrenset plass, må billetter bestilles på e-post, senest torsdagen før omvisningen.

Tilbudet er et samarbeid mellom KODE og Verdighetsenteret i Bergen.

Leis Schelderup, Ung pike med roser, 1887.