Konferanse: Kunst, mestring og omsorg

Hvordan kan vi nå helse- og omsorgssektorens mål om å sikre den enkeltes mulighet til å ha en aktiv og meningsfylt tilværelse? Konferanse i KODE 1, 19.–20. april 2018.

Både stortingsmeldingen Morgendagens omsorg, Demensplan 2020 og nyere politiske føringer vektlegger aktivitet og kultur som en naturlig del av omsorgstjenestene.

Vårens konferanse midt i den bergenske kulturløypen vil utgjøre en tverrfaglig brobyggerarena hvor kunst- og helsefeltet møtes. I et rikholdigog sterkt, faglig program skal vi formidle ny kunnskap og anvendeligeverktøy for bruk av dans og bevegelse, billedkunst og musikk i det daglige omsorgsarbeidet.

Regjeringen arbeider med kvalitetsreformen Leve hele livet. Målet er at alle eldre skal få bedre hjelp og støtte til å mestre hverdagen. Dette handler om de grunnleggende tingene som oftest svikter i tilbudet tileldre:Mat, aktivitet og fellesskap, helsehjelp og sammenheng i tjenestene.Her vil kulturtiltak ha en naturlig rolle.

Målgrupper for konferansen «Kunst, mestring og omsorg» er ansatte innenfor eldre- og demensomsorg, utøvende kunstnere, pårørende, universitet- og høgskoleansatte, studenter og andre interesserte.

Deltakeravgift:
Ordinær kr. 1.600,- (+ bill.avg) inkl. lunsj begge dager (studentrabatt).
Påmelding (fra 30.01.2018) og mer informasjon på kulturoghelse.no

Last ned PDF med mer informasjon her

Konferansen arrangeres av Nasjonalt kompetansesenter for kultur, helse og omsorg og Verdighetsenteret – omsorg for gamle.
I samarbeid med KODE og Bergen kommune, etat for alders- og sykehjem.

  • Torsdag 19. april 2018 til Fredag 20. april 2018
  • Kode 1
  • 1600,- (+ bill.avgift) *

* Deltakeravgift: kr. 1.600,- (+ bill.avg) inkl. lunsj begge dager (studentrabatt).

Hvordan kan vi nå helse- og omsorgssektorens mål om å sikre den enkeltes mulighet til å ha en aktiv og meningsfylt tilværelse? Bli med på konferanse 19.–20. april (foto: kulturoghelse.no)