Foredrag: Thorvald Erichsen 150 år

Velkommen til foredrag ved Per Bjarne Boym, lørdag 20. oktober kl. 14!

Thorvald Erichsen 150 år. Hva skjedde og hva skjer i hans kunst?

Kunsthistoriker Per Bjarne Boym har i lengre tid arbeidet med en monografi om den norske maleren Thorvald Erichsen (1868-1939). Erichsen ble født i Trondheim for 150 år siden. Han var en viktig kunstner i Norge og i Norden i sin samtid. Han er representert ved flere verk i Rasmus Meyers samlinger.

Sammen med kunstnere som Oluf Wold Torne, Harald Sohlberg og Halfdan Egedius søkte han vekk fra den såkalte naturalismen. På 1890-tallet er hans søkende maleri inne på en symbolistisk vei, med elegant linjeføring og mørkstemt koloritt. Studiereiser i Italia, Tyskland, Nederland og Frankrike, særlig Paris, gjør hans kunst rikere i fargen. 

Erichsen foretar i de neste årene reiser i europeiske land, men hans maleri foregår i all hovedsak under opphold på mange ulike steder i Norge. Unntaket her er figurmalerier som han utfører i Paris, malerier som skapte skandale i sin samtid og som i nyere tid er blitt karakterisert som bilder med en erotisk, også homoerotisk, klangbunn.

I årene rundt 1910 finner han en arbeidsmåte og et interessefelt som blir dominerende de neste 30 årene. Kjennetegn er tilstedeværelse og spontanitet, og landskap som hver for seg blir utgangspunkt for ti-talls malerier. Etter vinter- og fjell-landskaper, blir det kystlandskap om sommeren som han konsentrerer seg mer og mer om. Samtidig arbeider han med andre temaer som figurer og interiører. 

Foredraget vil være en god anledning til å bli bedre kjent med Thorvald Erichsens kunst.

PRAKTISK INFORMASJON

Tid: Lørdag 20. oktober kl. 14

Sted: Tårnsalen, KODE 4

Pris: Gratis, med ordinær inngangsbillett

 

 

  • Lørdag 20. oktober 2018
  • Kode 4
  • 120,- / 60,- / 0,- *

* Adgang alle Kode museer i 2 dager. Voksne 120,- / Studenter 60,- / Barn under 16 år 0,-

Thorvald Erichsen: Rondane (1907)