Design Disco: Foto og tegning

AVLYST GRUNNET SYKDOM. Åpen workshop for deg med interesse for design og arkitektur, søndag 22. april 2018. Tema denne dagen er fotografi og tegning.

Design Disco, kort for «discovery», er et formidlingsprosjekt i design og arkitektur i regi av studenter på Bergen Arkitekthøgskole og Kunstnerisk fakultet ved Universitetet i Bergen. Prosjektet har som mål å inspirere, bevisstgjøre og utvikle bruken av godt design i problemløsning og kreative prosesser.

Design Disco Bergen har et tett samarbeid med Design Disco Prague (www.designdis.co) og sammen utgjør de et voksende team av aspirerende arkitekter, designere og kunstnere med en stor bredde av kompetanse innen arkitektur, design og kunst.

Workshop 4: Fotografi og tegning –  panorama av Bergen
Søndag 22. april kl. 12–16, KODE 1

I denne workshopen knyttes fotografi og tegning sammen til et helhetlig panorama. Deltagerne jobber sammen for å skape et særegent overblikk over Bergen by. Tegning blir bindeledd mellom fotografiene av de ulike byrommene.

  • Søndag 22. april 2018
  • Kode 1

foto: www.designdis.co