21. juli 2017
– Vi er så redde for å støte noen hele tiden
Intervju med kommende KODE-direktør Petter Snare i DN. Les mer